0118-674222
Adressen
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
A A

Doktersassistente

Onze doktersassistenten vormen het centrale aanspreekpunt van onze praktijk. Hun functie is onmisbaar en omvat o.a. de eerste opvang van de patiënten, het inplannen van afspraken voor de verschillende spreekuren, het verstrekken van informatie over de praktijk en ook het opvangen van signalen van patiënten. Deze taken worden uitgevoerd zowel in directe als in telefonische contacten.
Bij het maken van een afspraak zullen wij altijd vragen naar de reden van uw contact. Wij doen dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten en hoeveel tijd we moeten inplannen voor de afspraak. Daarbij weet de doktersassistente het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten, machtigingen, nota’s etc. Onze doktersassistenten zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold.

Assistentenspreekuur
De doktersassistentes hebben spreekuren op afspraak. U kunt bij hen terecht voor:

 • Bloedprikken
 • Urineonderzoek
 • Injecties
 • Bloeddrukmeting
 • Oren uitspuiten
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkjes (in het kader van bevolkingsonderzoek)
 • ECG (hartfilmpje) en Holteronderzoek
 • Slaaponderzoek
 • Zwachtelen en tapen
 • Zwangerschapstest
 • Allergie-onderzoek

Hechtingen verwijderen
Normaal gesproken worden hechtingen na 7 tot 10 dagen verwijderd. Dit kunnen zowel draadjes als nietjes (krammen) zijn. De arts zal u vertellen na hoeveel dagen u een afspraak moet maken. Ook voor wonden die in het ziekenhuis of op de HAP gehecht zijn kunt u bij ons terecht.

Injecties toedienen
Het gaat hierbij om het toedienen van een injectie, subcutaan (onder de huid) of intramusculair (in de spier), zoals bijvoorbeeld een tetanus-prik, vitamine B12-prik, prikpil of vaccinaties.

Oren uitspuiten
Oorsmeer, ook wel cerumen genoemd, kan uw gehoorgang volledig verstoppen. Vooral als u wattenstokjes gebruikt, kunt u het oorsmeer zo aanduwen dat de gehoorgang potdicht gaat zitten.
Op afspraak kunt u bij de assistente uw oren laten uitspuiten. Het is verstandig om vooraf een paar dagen 2-3 keer per dag wat slaolie in uw oor te druppelen. Dit maakt het uitspuiten van uw oor gemakkelijker.

Wondverzorging
Wanneer u wonden heeft, verricht de assistente de wondcontrole en verbandwissel. Als de wond er niet goed uitziet, wordt de huisarts erbij geroepen om mee te kijken en het beleid te bepalen. U hoeft hiervoor dus geen afspraak op het spreekuur van uw huisarts te maken. Sommige wonden genezen beter onder compressie. De huisarts zal u dan ook adviseren om enkele weken zwachtels te dragen. De assistente brengt deze zwachtels aan en zal u hier verder bij begeleiden.

Blaasontsteking
Denkt u dat u een blaasontsteking heeft en herkent u de klachten omdat u dit eerder heeft gehad? U hoeft dan niet per se langs te komen met urine. U kunt telefonisch aan de assistente vragen om een kuur. Zij zal u enkele vragen stellen om “alarmsymptomen” uit te sluiten en indien het een ongecompliceerde urineweginfectie betreft kan zij, na overleg met de huisarts, verder het recept voor u verzorgen. Let op, hierop zijn enkele uitzonderingen: bij kinderen onder de 12, mensen met een verminderde weerstand door chronische ziekten, mannen en zwangeren willen wij graag wel standaard urine controleren/u zien op het spreekuur. Indien u nooit eerder een blaasontsteking gehad heeft of de klachten zijn onduidelijk bent u natuurlijk ook altijd welkom om urine te laten controleren. Dit hoeft niet per se ochtendurine te zijn. Het beste is om als u de urine heeft opgevangen om dit direct bij de praktijk af te geven. Is het niet mogelijk om het direct af te geven dan kunt u het in de koelkast bewaren en bij voorkeur binnen 2 uur op het praktijkadres afleveren. De assistente kijkt de urine na en zal in overleg met u afspreken wanneer u kunt bellen voor de uitslag.

ECG/holter onderzoek
Een ECG of holter is een opname van de hartactie. Een ECG is een kortdurende opname in rust en wordt vaak gemaakt bij acute klachten of als klachten vaak terugkeren. Een holter (of eventrecorder) is een kastje wat middels plakkers op de borst aan u meegegeven wordt. U draagt dit 1-14 dagen bij u en u registreert indien van toepassing zelf uw klachten middels een druk op de knop en een dagboekje.
Voor beide onderzoeken hebben wij de mogelijkheid gebruik te maken van “telecardiologie”. Een analist of cardioloog beoordeelt de digitale bestanden die wij via de apparatuur verkrijgen en kan ons van advies voorzien.

Vingerprik glucose/CRP
Op advies van de huisarts of de praktijkverpleegkundige kunt u bij de assistente terecht voor div. onderzoeken middels een kleine prik in de vinger. Zij kan uw glucose (nuchter) bepalen indien er een verdenking is op suikerziekte. Tevens kunnen wij ook een CRP meting doen. Met een CRP meting kunnen we aantonen of een infectie bacterieel danwel viraal is. Hetgeen van belang is voor de keus wel of geen antibioticum. Dit onderzoek wordt vaak gebruikt bij hoest-, keel- of buikklachten.

Wrattenspreekuur
Om wratjes weg te laten halen met stikstof kunt u elke 1e donderdag van de maand terecht bij de assistente. Maak wel even een afspraak van te voren, zodat u niet voor niets komt.
Sommige andere plekjes op de huid kunnen ook met stikstof behandeld worden. De dokter zal dit eerst bekijken en als hij besluit om ze weg te halen met stikstof, dan zal hij dit meestal zelf willen doen. Daarvoor kunt u op de 1e woensdag, donderdag of vrijdag van de maand een afspraak bij hem maken.

Zwangerschapstest
Al vanaf enkele dagen “overtijd” kunnen wij een zwangerschapstest voor u doen. We hebben dan wel uw eerste ochtendurine nodig. De concentratie van het zwangerschapshormoon in die portie is het hoogst.