0118-674222
Adressen
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
A A

Gedragsregels

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen en serieus nemen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling willen we u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken.
Via de doktersassistente kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te gebruiken, deze is verkrijgbaar via onze website. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van het probleem. We zullen dan spoedig contact met u opnemen om samen tot een oplossing te komen.

Helaas krijgen we een enkele keer te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die agressieve uitingen moet incasseren, is dit erg vervelend en bedreigend. We hebben daarom besloten dat we geen enkele vorm van agressie (tegen één van onze medewerkers) tolereren.

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

  • Ieder mens wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
  • Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.
  • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.
  • Roken is niet toegestaan.
  • Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen ons team. De huisarts zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen.

Dit kan het volgende inhouden:

  • De desbetreffende persoon dient zijn excuses aan te bieden aan de betrokken medewerker.
  • De politie kan worden ingeschakeld en indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan.
  • Bij herhaalde voorvallen of zeer ernstige incidenten kan worden besloten dat desbetreffende persoon niet langer welkom is in de praktijk. Voor patiënten kan dit betekenen dat ze een andere huisarts moeten zoeken.

Het hoeft niet zover te komen. Laat het ons weten als u niet tevreden bent, dan proberen we er samen uit te komen.