0118-674222
Adressen
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
A A

No show tarief

Invoering no-show tarief
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij zowel de huisartsen, de doktersassistenten als onze praktijkondersteuners verschijnen. Wij hebben daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief ingevoerd als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken.

Waarom een ‘no-show’ tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan uiterlijk 2 uur vantevoren telefonisch bij onze doktersassistente. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 25,00 voor een enkel consult tot € 50,00 voor een dubbel consult
(NB: een afspraak bij onze POH-GGZ en diabetesverpleegkundige is altijd een dubbel consult).

Hoe werkt het?
U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen voordat de afspraak door kan gaan.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.