Klachtenformulier

  Uw persoonsgegevens  ManVrouw

  Gegevens van de patiënt


  ManVrouw


  Medisch handelen van medewerkerBejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)Organisatie huisartsenpraktijk (=de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)Administratie of financiële afhandelingAnders nl,

  Klachtomschrijving

  Afronden en verzenden

  Door het verzenden van het formulier verklaart u:
  Dat het formulier naar waarheid is ingevuld.
  Dat u akkoord gaat met de verwerking van de door u verstrekte gegevens onzerzijds.