0118-674222
Adressen
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
A A

Seizoensgriepprik

Ieder jaar in oktober gaan de uitnodigingen de deur uit voor de seizoensgriep. Eind oktober of begin november wordt de griepprik gegeven.

Personen uit de volgende groepen komen in aanmerking voor een jaarlijkse griepvaccinatie:

 • 60 jaar en ouder
 • Aandoeningen aan de longen
 • Aandoeningen aan het hart
 • Diabetes MellitusErnstige nierinsufficiëntie
 • Na recente beenmergtransplantatie
 • HIV-infectie
 • Verstandelijke handicap in intramurale voorziening
 • Verminderde weerstand tegen infecties

Steeds meer mensen laten zich in het najaar vaccineren voor de seizoensgriep. Het opkomstpercentage in Nederland is hoog, maar kan nog hoger. Het blijkt dat er veel misverstanden bestaan.

Enkele voorbeelden:

‘Vorig jaar heb ik een griepprik gehad en ik ben toch ziek geworden, dus het werkt niet’.

 • Helaas voorkomt de griepvaccinatie niet bij 100% van de patiënten dat zij griep krijgen. Vaccinatie is toch zinvol, omdat bij deze mensen de ziekte meestal minder ernstig verloopt en minder vaak leidt tot opname in het ziekenhuis of tot overlijden.
 • Niet iedere “griep”is ook werkelijk influenza. Typische griepverschijnselen kunnen ook het gevolg zijn van andere virussen, die vergelijkbare klachten geven. Bij onderzoek onder grieppatiënten bleek ongeveer eenderde van de patiënten met klachten die op griep leken toch geen influenza te hebben. De griepprik beschermt niet tegen deze andere virussen.
 • De griepprik is pas effectief na twee weken. Als iemand in de tussentijd besmet raakt, kan hij toch ziek worden.

‘Mijn man kreeg griep direct na de prik, voor mij hoeft het niet’.

 • Mensen die ziek worden kort na de griepprik, verliezen hun vertrouwen in de prik. Meestal hebben deze patiënten geen influenza, maar een ander virus dat al aanwezig was voor de vaccinatie.
 • De griepprik zet het immuunsysteem aan tot vorming van antistoffen en een enkeling voelt zich dan even niet lekker. Echt ziek worden met hoofdpijn, lusteloosheid en verhoging, is zeldzaam en gebeurt vooral bij kinderen, die nooit met een griepvirus in aanmerking zijn gekomen. De enige bijwerking die regelmatig voorkomt, is het ontstaan van een rode, gezwollen, pijnlijke plek op de injectieplaats.
 • Als iemand binnen twee weken na vaccinatie besmet raakt, kan hij toch ziek worden; pas na twee weken is voldoende immuniteit opgebouwd.

Ík ben nooit ziek, dus laat de griepprik maar zitten’.

 • Tijdens een griepepidemie wordt in het ergste geval 30% van de mensen ziek; het merendeel van de patiënten krijgt dus sowieso geen griep
 • Als iemand die gevaccineerd is toch ziek wordt, dan is de kans op ernstige complicatie of opname in een ziekenhuis, dan wel overlijden veel kleiner dan zonder vaccinatie.

Jaarlijks overlijden in Nederland 1000-2000 mensen aan de directe of indirecte gevolgen van de griep. Men denkt echter dat dit het topje van de ijsberg is. Vaccinatie is dus verstandig.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat vanaf volgend jaar de leeftijd voor vaccinatie van gezonde mensen wordt verlaagd van 65 naar 60 jaar.
Van oktober tot midden november is het de beste tijd om te laten vaccineren. Toch is het moeilijk om heel precies het beste moment voor de griepprik aan te geven omdat het begin van de jaarlijkse epidemie elk jaar een beetje varieert.

DE FEITEN OP EEN RIJ

Vaccinatie voorkomt ernstige complicaties
Mensen met een indicatie hebben baat bij vaccinatie. De griepprik voorkomt vooral de ernstige complicaties die kunnen optreden tijdens de griep, zoals longontsteking, acute long-en hartziekten en beroertes. De griepprik voorkomt gemiddeld ongeveer de helft van alle sterfte ( 53% ) en ziekenhuisopnames ( 48% ). Voor mensen van 65 jaar en ouder die ook een medische indicatie hebben, is het het allerbelangrijkst om de griepprik te krijgen. Zij lopen het meeste risico op ernstige complicaties.
De griepprik is niet 100% effectief, maar toch zinvol
Mensen kunnen toch griep krijgen als ze gevaccineerd zijn. Met name vaker bij ouderen. Vaccinatie is toch zinvol, omdat bij deze mensen de ziekte meestal minder ernstig verloopt en minder vaak leidt tot opname in het ziekenhuis of overlijden.
“Griep”is vaak geen influenza
Mensen denken bij een ernstige verkoudheid al snel aan griep. Echte griep, of influenza, is meestal ernstiger en de symptomen duren langer dan bij verkoudheid. Bovendien heeft men bij griep vaak koorts, hoofdpijn en spierpijn.
De griepprik kent vrijwel geen bijwerkingen
Een enkeling voelt zich even niet lekker. Dat men echt ziek wordt met hoofdpijn, lusteloosheid en verhoging is zeldzaam en gebeurt vooral bij kinderen, die nooit met het griepvirus in aanraking zijn gekomen. De meest voorkomende bijwerking is pijn, roodheid en zwelling op de plaats waar men geprikt is.
De griepprik werkt pas na twee weken
De griepprik is pas effectief na twee weken, dus als de griepprik laat gehaald is, kan er al een infectie optreden voordat de patiënt antistoffen maakt.Meer informatie op:
http://www.nivel.nl/griep/